Menu Zavřeno

Co vám pomůže terapie odstranit

 • Pocity strachu, úzkosti, depresivní nálady, smutku, vzteku

 • Pocity viny, emocionální bolest po rozchodu, či ztráty blízké osoby

 • Nerozhodnost, nejistotu, nedůvěru v sebe sama

 • Přesvědčení, že nejsem dost dobrá, že něco nezvládnu

 • Fobie z výšek, pavouků, sociální fobie

 • Psychosomatické příčiny nemocí

Co můžete pomocí terapie získat

 • Sebedůvěru, sebehodnotu, sebelásku

 • Pocit radosti a naplnění, vnitřního štěstí a smyslu života

 • Pocit vnitřní síly, klidu, vyrovnanosti

 • Zlepšení mezilidských a partnerských vztahů

 • Rychlé a účinné změny k lepšímu

 

Průběh osobní terapie

Při první schůzce provedeme analýzu vašeho života, kde cítíte nespokojenost, co vás trápí, v jakých situacích si nevíte rady. Zjistíme, jaké negativní emoce vás ovlivňují a hledáme jejich příčinu.

Pracujeme na jejich odstranění pomocí technik NLP (neurolingvistického programování) a hlubinné abreaktivní psychoterapie, což jsou techniky, které pomocí práce s vaším podvědomím, nás rychle a efektivně dovedou k požadovaným výsledkům. Tyto techniky pracují s vizualizací, kdy se posadíte pohodlně do křesla, zavřete si oči a společně provedeme uvolnění celého těla. Vracíme se do minulosti, do dětství, kde vznikla problémová situace, která způsobila nežádoucí emoci a hledáme, co se z toho máte naučit. Toto ponaučení uvolní nežádoucí emoci.

Pokud se ve vašem podvědomí objeví, že je potřeba jít hlouběji, používám s vaším souhlasem hypnózu nebo regresivní terapii, ve které se vracíme do minulých životů, kde si mnohdy uvědomíte emoční bloky a programy, jež si nesete z té doby do doby současné. Vždy není nutno do minulých životů zacházet, ale často se se tím vysvětlí mnohé nepochopitelné situace, které se vám neustále v životě opakují. Pochopíte vztahy s vašimi blízkými a pomůže vám to k poznání sama sebe a svého chování. V tomto případě není bezpodmínečně nutné na minulé životy věřit. Najdeme i situace, které způsobily ve vašem současném životě nemoc, na kterou doktoři nenacházejí řešení (jako je únavový syndrom, deprese…) Pro klienta je to velmi překvapující, jak situace z minulosti jsou podobné tomu, co zažívá v současnosti.

Uvedu příklad jedné klientky, která si způsobovala neustále nějaké nemoci a zranění, jelikož si nechtěla dovolit v současném životě odpočívat a dělat, to co ji baví. V minulém životě se jí objevila situace, kdy nechtěla dělat služku pro pána, který jí neustále peskoval a poroučel jí, tak si sama zranila ruku, tak, aby nemohla pracovat a mohla odpočívat. To stejné se jí dělo i v životě současném, kdy neviděla řešení jak se dostat ze situace, tak si způsobila úraz ruky. Po tomto uvědomění došlo ke změně jejího života, začala dělat více věci, co jí dělaly radost, více odpočívat a nemoci se už nevracely.

Průběh párové terapie

Na terapii přijdete společně s partnerem v momentě, kdy už nevíte, jak vaši situaci řešit. O vašem problému si popovídáme následující formou.

Každý mi sdělí svůj úhel pohledu na situaci. Já vám budu klást otázky, abych zjistila, co konkrétně potřebujete od svého partnera, abyste problém vyřešili a ve svém vztahu našli to, co potřebujete jeden od druhého.

Uvedu příklad: Partnerka vyžaduje neustálou pozornost od partnera, který jí ji neposkytuje. Je to její potřeba. Zeptala jsem se partnera, jakou formou by mohl partnerce tuto pozornost věnovat. Navrhl společné večery, čas strávený procházkami v lese a věcmi, které baví oba dva. Potom jsme stanovili frekvenci těchto společně strávených aktivit, aby to pro oba bylo vyhovující.

V terapii jsem pak odhalila, že partnerce chybí tato pozornost, protože ji neměla v dětství a její potřeba je přehnaná a lpí z tohoto důvodu na ní. Navrhla jsem jí tedy terapii osobní, aby mohla na tomto problému individuálně pracovat formou posílení sebelásky a sebehodnoty. U partnera jsem při rozhovoru zjistila nedostatek empatie a sebestřednost společně s netolerancí ve vztahu. Též jsem mu navrhla osobní terapii, kde jsme rozvíjeli emoční inteligenci.

Při průběhu partnerské terapie pracuji tedy ještě zvlášť s každým individuálně, na jejich osobních problémech.

Pomocí terapie se naučíte s partnerem komunikovat tím správným způsobem, vyjadřovat svoje emoce, aniž byste zraňovali svého partnera. Nacházíte společná řešení situací, které vyhovují oběma stranám. Naučíte se dělat kompromisy a porozumět svému partnerovi. Společně hledáme řešení, kdy velice často zjistíme, že za daným problémem je naprosto odlišné téma (odhozené ponožky- nedostatek pozornosti…)

Jste ochotni pro změny ve vašem životě něco udělat?

Náš život je neustálý vývoj a učení se nových věcí, proto pokud se rozhodnete pro terapie, je to krok k dlouhodobé práci na sobě. Já vás naučím uvolňovací techniky, meditace a různé postupy, které vám usnadní život a změní váš pohled na komplikované situace a ukáží vám směr, kterým se máte vydat.

Meditace vnímám jako prostředek k tomu napojit se na vlastní intuici, prohloubit ji tak, abychom uměli najít odpovědi sami v sobě. Přinesou vám vnitřní klid, radost a štěstí, okamžiky propojení se sami se sebou, kde ucítíte vlastní duši, jádro uvnitř vás, nekonečnou lásku ke všemu a ke všem.

Já jako kouč a terapeut, jsem vaším průvodcem, pomáhám vám, vidět věci z jiného úhlu pohledu a pomocí otázek, najít odpověď a řešení tam, kde ho nejste schopni sami vidět. Je nutné, abyste převzali odpovědnost za svůj život a byli ochotni se otevřít změnám.

V jakém prostředí probíhají terapie?