Menu Zavřeno

Moje cesta

Moje cesta k práci koučky a terapeutky byla hodně klikatá. Celý život jsem chtěla pomáhat lidem, ale věděla jsem, že si musím dát do pořádku napřed svůj život a pak můžu pomáhat ostatním. Byla jsem vychovávaná přísně a můj temperament a moje osobnost v dětství utrpěly jednak výchovou a svazujícím režimem. Cítila jsem se nesvobodně a že život, který žiji není ten, který bych chtěla žít. Přizpůsobovala jsem se rodičům, společnosti, manželovi, dětem a věděla jsem, že tam uvnitř je moje vnitřní já, které chce žit jinak. Stále jsem hledala metody, jak se dostat ke svému jádru, sama k sobě. Před 20 lety jsem se začala zajímat o osobní rozvoj, přečetla spoustu knih, kde jsem načerpala mnoho teorie, kterou jsem nedovedla dost dobře uvést do praxe. Hledala jsem metody a někoho, kdo mi pomůže. Absolvovala kurzy EFT, Reiky, Reflexní terapie, Automatické kresby apod. Při jednom takovém semináři, kde jsme dělali meditaci, jsem poprvé ucítila, jaké to je, když se člověk propojí se svou duší. To mi změnilo život, dodalo mi to ohromnou sílu k tomu udělat velké změny. Odešla jsem ze zaměstnání a začala jsem podnikat bez finančních prostředků a s přesvědčením, že to dokážu. Toto podnikání mě velice posunulo, ale pořád jsem cítila, že to není moje cesta a moje poslání. Opět jsem se vrátila k meditacím a začala je pravidelně praktikovat, moje intuice se prohlubovala a já věděla, že chci dělat něco, co mě bude opravdu naplňovat. Přivedlo mě to ke škole NLP- neurolingvistického programování. Tuto metodu jsem na sobě aplikovala během studia a i v současné době, techniky stále využívám na zlepšení sebe sama. Tato metoda pracuje s podvědomím, vyčistila mé za celý život nashromážděné emocionální bloky, odstranila omezující přesvědčení a strachy, že něco nezvládnu a spolu s meditací , kterou praktikuji denně, mě přivedla k mně samotné, ke štěstí, lásce, radosti a klidu, které cítím uvnitř sebe.