Menu Zavřeno

Jak mohou slova, která používáme mít vliv na náš život?

Slova, která používáme, stejně jako i myšlenky, které vysíláme, ovlivňují, jaký život žijeme. Mnohdy se při svých rozhovorech, jak sami se sebou nebo i s druhými lidmi nezamýšlíme nad tím, jaká slova používáme a mluvíme zcela automaticky, jak jsme zvyklí. Např. strašně krásný, hrozně hezký, příšerně zamilovaný, hrozitánský obdiv apod. Kombinujeme-li pozitivně laděná slova se slovy s negativní vibrací a tím se účinek pozitivních slov ruší. A proto je dobré si při mluvení slova vědomě vybírat. Každé slovo má svou energii a dnes již je možné tuto energii změřit a zaznamenat do grafů, kde můžeme vidět rozdíl ve vibracích různých slov. Je také důležité, s jakou emocí je dané slovo vysloveno, to také ovlivňuje jeho energii. Takže, to co říkáte a jak to říkáte, působí na vás i na vaše prostředí. Vibrace vašeho hlasu vycházejí do světa a mají moc ovlivnit vše, s čím přijdou do kontaktu. Negativní slova působí to, že se vám napínají svaly, kdežto pozitivní slova pomáhají svaly uvolnit a otevírají mysl a srdce láskyplným energiím. Působení slov je i dlouho známo lékařskému personálu v nemocnicích, kdy bylo děláno několik výzkumů a je dokázáno, že pokud pacienti od doktorů a sestřiček slyší pozitivní slova, jejich uzdravení se urychluje.
Slova, která pronášíme, mají přímý dopad na všechny oblasti našeho života.
Pokud máte problémy v oblasti financí, zeptejte se sami sebe, jaká prohlášení děláte ohledně své finanční situace. Zda prohlášení Nemohu si to dovolit, nemám na to peníze, nemám dost klientů apod. nezměnit na pozitivní prohlášení jako je: Jsem finančně zabezpečená a vydělávám dostatek peněz, o které se mohu dělit, v podnikání se mi daří skvěle, mí klienti se ke mně rádi vrací a moje podnikání mi přináší radost apod.
Co se týče zdraví, tak slova sebelásky, sebeoceňování uzdravují vaše tělo. Když řeknu, jsem unavená, tak na mě dolehne tíha, ale jakmile řeknu, že jsem zdravá, bohatá, svobodná, tak ze mě tíha spadne. Pocit pohody a zdraví je mám přirozeným stavem, moje energie narůstá a já mám chuť se věnovat tomu, co mě baví a přináší mi radost. Slova ovlivňují hladinu naší energie rychleji než šálek kávy.
Jak mají slova vliv na naše vztahy? Každý vztah má nějaký duchovní účel, který nám pomáhá růst a získat větší sílu. Někdy nám naše nejtěžší a nejproblematičtější vztahy přináší největší posun kupředu. Díky nim se učíme pochopit, co máme nezpracované uvnitř sebe. Vzájemná komunikace, slova, která používáme, ovlivňují kvalitu vztahu. Pokud používáte láskyplná slova, budete mít i láskyplné vztahy. Neznamená to, že si necháte od druhého všechno líbit, je potřeba se postavit sami za sebe, ale je důležité, jakým způsobem to udělám, jestli formou obviňování druhého nelaskavými slovy nebo vysvětlením situace pomocí laskavé přísnosti.
Nejdůležitější komunikací je komunikace sama se sebou. Slova, která říkáme sami sobě, ovlivňují to, jaký ze sebe máme pocit a jak vnímáme sami sebe. Zaměřme se na lásku k sobě a k ostatním.
Volme tedy vědomě pozitivní slova, protože podle zákona přitažlivosti platí, že čím častěji používáme pozitivní slova s vysokou energií, tím silněji si budeme přitahovat pozitivní situace a lidi s vyšší energií.
A když sklouzneme k negativitě, což je lidské, můžeme říct nahlas: „Zrušeno, smazáno“ nebo si uvědomit, že tyto negativní vzorce nás ovlivňovali v minulosti a nemusí se opakovat v přítomnosti nebo budoucnosti.
Vyhýbejte se lidem, kteří mluví negativně a kteří si neustále stěžují, jejich energie vás stahují.
Volte vědomě posilující a léčivá slova, která pozvednou nejen vaši energii, ale energii celé naší planety, každý člověk je důležitý a přispívá k celkové energii planety. Volba je na nás všech, zda si vytvoříme mírumilovnou a zdravou planetu, plnou lásky a hojnosti.